SAPFIR LOCO = SSP 110 SW.1 Deutsche Plasser

02/13/2019 assembly of SAPFIR LOCO

In the depot HROCHSTROJ Pardubice ČR, a new installation of autonomous powder extinguishing took place.

The extinguishing system consists of 4 separate extinguishing zones.

The total extinguishing capacity is 390 m3

Zone No.1 = engine extinguishing

Engine extinguishing with automatic temperature sensor TPS-02-180 + 2x extinguishing module MPH-2.8T with a total capacity of 130 m3. Engine extinguishing can also be activated with the manual starter MPH-01-M.

Guarantee of functionality for 12 years while observing regular service inspections.

Žona č.2

Hasenie hydraulických rozvodov pod kabínou

 

Hasenie automatickým teplotným čidlom TPS-01TC-72 + 2x hasiaci modul MPH-2,8T o celkovej kapacite 130 m3. Hasenie hydraulických rozvodov pod kabínou sa automaticky spustí po prekročení teploty 72°C.

 

Hasiace moduly sú umiestnené z vonkajšej strany naproti sebe. Aby súčasne hasili celý priestor pod kabínou v plnom objeme.

Žona č.3 – 4

Hasenie rozvodovky prednej a zadnej nápravy

 Hasenie automatickým teplotným čidlom TPS-01TC-72 + 1x hasiaci modul MPH-2,8T o celkovej kapacite 65 m3. Hasenie rozvodovky prednej a zadnej nápravy sa automaticky spustí po prekročení teploty 72°C. Niekoľko požiarov vzniklo práve od zhorenej rozvodovky, preto ako prevencia je hasiaci modul MPH-2,8T.

 

Hasiace moduly sú umiestnené tak aby priamo smerovali na rozvodovku. V prípade požiaru sa automaticky spustí hasenie práškom v priebehu 10 sekúnd od vzniku požiaru. Tým sa zvyšuje efektivita hasenia SPAFIR.

14.08.2020 - Kontrolný servis funkčnosti hasenia 100% stav